STEROWNIE

WSPÓŁCZESNE OGRZEWANIE

 

Nowoczesne systemy grzewcze powinny być przygotowane do sterowania, które będzie w stanie zoptymalizować każdą strefę ogrzewania. Automatyczne systemy sterowania powinny zatem wpływać na oszczędność oraz komfort. Aktualnie możemy wyróżnić trzy typy sterowania: przewodowe, bezprzewodowe oraz WIFI. Dodatkowo sterowniki mogą mieć możliwość obsługi oprogramowania źródła ciepła, w kotłach gazowych występuję oprogramowanie open-therm, które daje użytkownikom możliwość sterowania modulacją palnika.